تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل اتمسفریک مدل AG10


مشعل اتمسفریک مدل AG10 ساخت شرکت تولیدی صنعتی ژوپن گاز، برای کاربرد در صنایع مقواسازی طراحی و ساخته شده است. سوخت اصلی این مشعل گاز طبیعی یا گاز مایع است. گاز متصاعد شده از نازل این مشعل خلاء زیادی ایجاد کرده و هوای مورد نیاز خود را تامین می کند. این هوای مکش شده توسط دریچه های هوا قابل کنترل بوده و در نتیجه گاز مصنوعی کاملا رقیق و شعله ایده آلی تولید می کند.

Atmospheric burner type AG10-

Max capacity: 175 kw, 150000 kcal/h-

Used places: Cardborad indusrties-


سایز مشعل اتمسفریک “1/2 2
حداکثر ظرفیت حرارتی 175 متر مکعب بر ساعت (kw)
موارد مصرف صنایع مقواسازی

سبد خرید