تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

میکسر گاز و هوا مدل AGM-058

دسته بندی برچسب

میکسر (مخلوط کن) گاز و هوا مدل AGM-058 یکی از محصولات شرکت تولیدی و صنعتی ژوپن گاز است که در سایز خروجی “2 (دو اینچ) طراحی و تولید می شود. کاربرد این میکسر در ایجاد مخلوط یکنواختی از گاز و هوای مورد نیاز مشعل می باشد.


نوع محصولمدلسایزموارد کاربرد
میکسر (مخلوط کن) گاز و هواAGM-058“2ایجاد مخلوط یکنواختی از گاز و هوا

سبد خرید