تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل کوره مدل IB-125-G


مشعل IB-125-G از جمله مشعل های صنعتی گازسوز شرکت ژوپن گاز است که در کوره های صنعتی و پخت صنایع آهن و فولاد، صنایع غیر فلزی و فلزات سبک، صنایع پلاستیک، تولید الیاف و کاغذ، تاسیسات زباله سوز حرارتی، خشک کن ها و مولد های هوای گرم کاربرد دارد. امکان طراحی و ساخت این مشعل در محدوده ظرفیتی 320 تا 1000 کیلووات وجود دارد.

کاتالوگ

نوع مشعلمدل مشعلظرفیت حرارتی (kw)سایز رزوه مشعلموارد کاربرد
صنعتی سرعت متوسط، گازسوزIB-125-G320” 1/2 1سیستم های کوره های صنعتی و پخت در صنایع آهن و فولاد

صنایع غیر فلزی و فلزات سبک

صنایع پلاستیک، تولید الیاف و کاغذ

تاسیسات زباله سوز حرارتی، خشک کن ها، مولد های هوای گرم


سبد خرید