تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مولدهای هوای گرم ظرفیت پایین

دسته بندی برچسب

مولد هوای گرم مدل J-LCH، از جمله مولدهای ظرفیت پایین، در محدوده ظرفیت 35 تا 175 کیلووات (30000 تا 150000 کیلوکالری بر ساعت kcal/h) می باشد. این مولدها از انواع مشعل های بهینه سوز هستند که بدون آلایندگی محیط زیست و در جهت گرمایش محیط، گلخانه ها، مرغداری ها و کارگاهها مورد استفاده قرار می گیرند. طراحی این مولدها به گونه ای است که محیط سالم و پاک و گرمایی مطبوع ایجاد می کنند.

Capacity: 35 kw to 175 kw (30000 kcal/h to 150000 kcal/h)

Used places: Aviculture, greenhouse, saloons, working places


نوع محصولمدل مشعلظرفیت حرارتی (kw)موارد کاربرد
مولد هوای گرمJ-LCH35 تا 175مرغداری، گلخانه، سالن ها، کارگاهها و …

 

 


سبد خرید