تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

میکسر گاز و هوا مدل AGM-058

دسته بندی برچسب

میکسر (مخلوط کن) گاز و هوا مدل AGM-058 یکی از محصولات شرکت تولیدی و صنعتی ژوپن گاز است که در سایز خروجی “2 (دو اینچ) طراحی و تولید می شود. کاربرد این میکسر در ایجاد مخلوط یکنواختی از گاز و هوای مورد نیاز مشعل می باشد.


نوع محصول مدل سایز موارد کاربرد
میکسر (مخلوط کن) گاز و هوا AGM-058 “2 ایجاد مخلوط یکنواختی از گاز و هوا

سبد خرید