تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل اتمسفریک مدل AG9


مشعل اتمسفریک مدل AG9 ساخت شرکت تولیدی صنعتی ژوپن گاز، برای کاربرد در نبات پزی طراحی و ساخته شده است. سوخت اصلی این مشعل گاز طبیعی یا گاز مایع است. گاز متصاعد شده از نازل این مشعل خلاء زیادی ایجاد کرده و هوای مورد نیاز خود را تامین می کند. این هوای مکش شده توسط دریچه های هوا قابل کنترل بوده و در نتیجه گاز مصنوعی کاملا رقیق و شعله ایده آلی تولید می کند.

Atmospheric burner type AG9-

Max capacity: 230 m3/h, 200000 kcal/h-

Used places: Cooking candy-

  Ability to install second blower-


سایز مشعل اتمسفریک “1/2 2
عملکرد عمودی سوز، قابلیت نصب دمنده ثانویه
حداکثر ظرفیت حرارتی 230 متر مکعب بر ساعت (m3/h)
موارد مصرف نبات پزی

سبد خرید