تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

پروانه دمنده و مکنده

دسته بندی

پروانه های دمنده و مکنده از جمله محصولات تولیدی شرکت ژوپن گاز هستند که در اندازه ها و ظرفیت های مختلف، استاندارد یا سفارشی طراحی و ساخته می شوند. کاربرد پروانه در تامین حجم هوایی است که باید توسط دمنده یا مکنده تامین شود که از موارد استفاده آن می توان به کاربرد در مشعل اشاره کرد.


نمونه ای از پروانه های طراحی و ساخته شده توسط شرکت تولیدی و صنعتی ژوپن گاز:

Impeller6
Impeller4

 


سبد خرید