تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل بویلر مدل های GA1500 ،GO1500 و GOA1500


این محصول، یک نوع مشعل بویلری تمام اتوماتیک است که در مدل های GA1500 (گاز سوز)، GO1500 (گازوئیل سوز)، GOA1500 (دوگانه سوز گاز و گازوئیل) طراحی و ساخته می شود و در دیگ های آب گرم، دیگ های بخار و دیگ های روغن داغ کاربرد دارد. ظرفیت حرارتی این مشعل 600 تا 1800 کیلو وات (kw) می باشد.

  • Gas fuel type: GA1500
  • Light oil fuel type: GO1500
  • Dual fuel type (Gas, Light oil): GOA1500
  • Capacity: 600 to 1800 kw,500000 to 1600000 kcal/h
  • Used places: Steam boilers, hot water boilers, hot oil boilers

نوع مشعل مدل مشعل حداقل ظرفیت حرارتی (kw) حداکثر ظرفیت
حرارتی (kw)
موارد کاربرد
تمام اتوماتیک گازسوز، گازوئیل سوز، دوگانه سوز گاز سوز GA1500، گازوئیل سوز GO1500، دوگانه سوز (گاز و گازوئیل) GOA1500 600 1800 دیگ بخار، دیگ آب گرم، دیگ روغن داغ

 

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 420 تا 1340 کیلو وات (kw)

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 780 تا 1800 کیلو وات (kw)


سبد خرید