تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مکنده های صنعتی هوا

دسته بندی

مکنده های هوا از جمله محصولات تولیدی شرکت ژوپن گاز هستند که در ظرفیت های مختلف، استاندارد یا سفارشی طراحی و ساخته می شود. کاربرد این مکنده ها در تخلیه اجباری و مکش هوا در صنایع مختلف می باشد.

In different dimensions and capacities

Used places: Forced suction and air venting in different industries


تعدادی از مکنده های هوای ساخت شرکت تولیدی و صنعتی ژوپن گاز:

مکنده هوا مدل EFV

ventilator EFV1

مکنده هوا مدل CKV

cooling ventilator

مکنده هوا مدل J-HQAV

ventilator1

 


سبد خرید