تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل کوره مدل IB-870-GL-LN


مشعل IB-870-GL-LN از جمله مشعل های صنعتی شرکت ژوپن گاز است که در نوع گازسوز و دوگانه سوز طراحی و تولید می شود. کاربرد این مشعل در کوره های عملیات حرارتی، کوره های ذوب غیر فلزی، گرمایش هوا ، خشک کن ها و مواردی که دمای یکنواخت بالایی مورد نیاز است می باشد. طراحی و ساخت این مشعل در محدوده ظرفیتی 50 تا kW 1100 امکانپذیر می باشد.

کاتالوگ

نوع مشعلمدل مشعلظرفیت حرارتی (kw)سایز مشعلموارد کاربرد
صنعتی سرعت متوسط، گازسوز، دوگانه سوزIB-870-GL-LN870” 2کوره های عملیات حرارتی

کوره های ذوب غیر فلزی

گرمایش هوا

خشک کن ها

مواردی که دمای یکنواخت بالایی مورد نیاز است


سبد خرید