تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل اتمسفریک مدل AG7


مشعل اتمسفریک مدل AG7 ساخت شرکت تولیدی صنعتی ژوپن گاز، برای کاربرد در اجاق زیرپاتیلی طراحی و ساخته شده است. سوخت اصلی این مشعل گاز طبیعی یا گاز مایع است. گاز متصاعد شده از نازل این مشعل خلاء زیادی ایجاد کرده و هوای مورد نیاز خود را تامین می کند. این هوای مکش شده توسط دریچه های هوا قابل کنترل بوده و در نتیجه گاز مصنوعی کاملا رقیق و شعله ایده آلی تولید می کند.

Atmospheric burner type AG7-

Max capacity: 175 m3/h, 150000 kcal/h-

Used places: Ovens-


سایز مشعل اتمسفریک “1/2 2
حداکثر ظرفیت حرارتی 175 متر مکعب بر ساعت (m3/h)
موارد مصرف اجاق زیرپاتیلی

سبد خرید