تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل بویلر مدل های GA2500 ،GO2500 و GOA2500


این محصول، نسل جدید مشعل های بویلری تمام اتوماتیک شرکت ژوپن گاز است که در مدل های GA2500 (گاز سوز)، GO2500 (گازوئیل سوز)، GOA2500 (دوگانه سوز گاز و گازوئیل) طراحی و ساخته می شود و در دیگ های آب گرم، دیگ های بخار و دیگ های روغن داغ کاربرد دارد. نصب این مشعل بر روی انواع دیگ ها بسیار ساده است و فقط با برقراری جریان الکتریکی و سوخت قابل استفاده می باشد. این مشعل با احتراق کامل و بدون ایجاد دوده و با حداقل صدای ممکن کار کرده و بنابراین از لحاظ آلودگی محیط زیست و آلودگی صوتی کمترین میزان را دارد. طراحی و ساخت این مشعل بر اساس آخرین استانداردهای موجود بوده و ازین رو دارای بیشترین بازدهی حرارتی با کمترین میزان مصرف سوخت است. ظرفیت حرارتی این مشعل 1500 تا 2600 کیلو وات (kw) می باشد.

  • Gas fuel type: GA2500
  • Light oil fuel type: GO2500
  • Dual fuel type (Gas, Light oil): GOA2500
  • Capacity: 1500 to 2600 kw, 1300000 to 2200000 kcal/h
  • Used places: Steam boilers, hot water boilers, hot oil boilers

نوع مشعل مدل مشعل حداقل ظرفیت حرارتی (kw) حداکثر ظرفیت
حرارتی (kw)
موارد کاربرد
تمام اتوماتیک گازسوز، گازوئیل سوز، دوگانه سوز گاز سوز GA2500، گازوئیل سوز GO2500، دوگانه سوز (گاز و گازوئیل) GOA2500 1500 2600 دیگ بخار، دیگ آب گرم، دیگ روغن داغ

 

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 420 تا 1340 کیلو وات (kw)

 


سبد خرید