تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل کوره مدل HVGB1500

دسته بندی برچسب

مشعل HVGB1500 از جمله مشعل های صنعتی گازسوز شرکت ژوپن گاز است که در کوره های ذوب آلومینیوم، پیش گرم های عمودی و افقی، کوره های دوار و کوره های عملیات حرارتی کاربرد دارد. ظرفیت حرارتی این مشعل 1500 کیلو وات (kw) می باشد.

کاتالوگ

نوع مشعل مدل مشعل ظرفیت حرارتی (kw) موارد کاربرد
صنعتی High Velocity، گازسوز HVGB1500 1500 کوره های ذوب آلومینیوم

پیش گرم های عمودی و افقی

کوره های دوار

کوره های عملیات حرارتی


سبد خرید