تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل گازی کوره هوفمن مدل J-CJB

دسته بندی برچسب

مشعل های کوره های آجر پزی هوفمن ساخت شرکت ژوپن گاز، در فضای باز تحت هر شرایط جوی قابل تنظیم و کنترل بوده که سوخت و هوای مورد نیاز در هر شاخه بصورت مجزا توسط شیر مخصوصی تنظیم و شعله مناسب کوره را فراهم می آورد. انتخاب آلیاژ مناسب و مقاوم نازلها را در مقابل فرسایش ناشی از بخارات اسیدی و قلیایی حاصل از پخت محافظت می نماید. در مشعل کوره هافمن خطرات ناشی از برگشت شعله وجود نداشته و همچنین تبدیل سوخت فقط با تعویض ژیگلور به سادگی امکان پذیر است. نقل و انتقال آسان، قابلیت انعطاف کامل برای لوله های گاز و هواو امکان تعویض سریع قطعات از دیگر مزایای این سوخت پاش می باشد. در روی این مشعل قابلیت نصب سیستم های اتوماتیک و نیمه اتوماتیک وجود دارد.


نوع محصول مدل موارد کاربرد
مشعل سوخت پاش کوره هوفمن J-CJB کوره هوفمن، کوره تونلی جهت پخت آجر

سبد خرید