تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل رادیانت تیوب مدل RTB60


مشعل رادیانت تیوب RTB60، از جمله مشعل های صنعتی گازسوز شرکت ژوپن گاز است که در گرمایش مستقیم و غیرمستقیم کوره کاربرد دارد. این مشعل از نوع بازیابی کننده می باشد. ظرفیت این مشعل 20 تا 60 کیلووات (kw) است.

کاتالوگ

 

نوع مشعل مدل مشعل ظرفیت حرارتی (kw) سایز مشعل فشار (mbar) موارد کاربرد
صنعتی حرارت غیر مستقیم، بازیابی کننده، گازسوز RTB60 60 – 20 “1/2 فشار گاز: 51 – 27

فشار هوا: 55 – 35

گرمایش مستقیم و غیرمستقیم کوره

 

 

 


سبد خرید