تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

دمنده های هوا از سایز “2 تا “6

دسته بندی

این دمنده های هوا از جمله محصولات تولیدی شرکت ژوپن گاز هستند که در سایزهای خروجی 2 اینچ (DN50)، 3 اینچ (DN80)، 4 اینچ (DN100)، 5 اینچ (DN125) و 6 اینچ (DN150) طراحی و ساخته می شوند. کاربرد این دمنده ها در تامین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل می باشد.

Dimensions: 2″ to 6″ (DN50-150)

Used place: supply air needed in different industries


نوع محصولسایز خروجیموارد کاربرد
دمنده هواساز“2 تا “6تامین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل

 

مدل دمنده(kw)توان موتورسایز خروجی
J-AB20.24“2
J-AB30.55“3
J-AB40.75“4
J-AB51.5“5
J-AB63“6
J-HPAB515.5“5
J-HPAB527.5“5

سبد خرید