تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

دمنده هواساز سفارشی

دسته بندی

دمنده های هواساز از جمله محصولات تولیدی شرکت ژوپن گاز است که در ابعاد و ظرفیت های مختلف بنابر سفارش مشتری طراحی و ساخته می شوند. این دمنده ها برای تامین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل استفاده می شوند.

In different dimensions and capacities

Used place: supply air needed in different industries


تعدادی از دمنده های ساخت شرکت ژوپن گاز:

دمنده فشار قوی مدل J-HPAB

blower5

دمنده هوا مدل J-HPAB51

blower4

دمنده هوا مدل CF

blower1

دمنده هوا مدل EF

blower EF

سبد خرید