تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

دمنده های هوا از سایز “2 تا “6

دسته بندی

این دمنده های هوا از جمله محصولات تولیدی شرکت ژوپن گاز هستند که در سایزهای خروجی 2 اینچ (DN50)، 3 اینچ (DN80)، 4 اینچ (DN100)، 5 اینچ (DN125) و 6 اینچ (DN150) طراحی و ساخته می شوند. کاربرد این دمنده ها در تامین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل می باشد.

Dimensions: 2″ to 6″ (DN50-150)

Used place: supply air needed in different industries


نوع محصول سایز خروجی موارد کاربرد
دمنده هواساز “2 تا “6 تامین هوای مورد نیاز در صنایع مختلف مانند مشعل

 

مدل دمنده (kw)توان موتور سایز خروجی
J-AB2 0.24 “2
J-AB3 0.55 “3
J-AB4 0.75 “4
J-AB5 1.5 “5
J-AB6 3 “6
J-HPAB51 5.5 “5
J-HPAB52 7.5 “5

سبد خرید