تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل بویلر مدل های GA700 ،GO700 و GOA700


این محصول، یک نوع مشعل بویلری تمام اتوماتیک است که در مدل های GA700 (گاز سوز)، GO700 (گازوئیل سوز)، GOA700 (دوگانه سوز گاز و گازوئیل) طراحی و ساخته می شود و در دیگ های آب گرم، دیگ های بخار و دیگ های روغن داغ کاربرد دارد. ظرفیت حرارتی این مشعل 400 تا 1000 کیلو وات (kw) می باشد.

  • Gas fuel type: GA700
  • Light oil fuel type: GO700
  • Dual fuel type (Gas, Light oil): GOA700
  • Capacity: 400 to 1000 kw, 344000 to 850000 kcal/h
  • Used places: Steam boilers, hot water boilers, hot oil boilers

نوع مشعل مدل مشعل حداقل ظرفیت حرارتی (kw) حداکثر ظرفیت
حرارتی (kw)
موارد کاربرد
تمام اتوماتیک گازسوز، گازوئیل سوز، دوگانه سوز گاز سوز GA700، گازوئیل سوز GO700، دوگانه سوز (گاز و گازوئیل) GOA700 400 1000 دیگ بخار، دیگ آب گرم، دیگ روغن داغ

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 220 تا 480 کیلو وات (kw)

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 290 تا 660 کیلو وات (kw)

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 450 تا 820 کیلو وات (kw)

 

نمودار عملکرد مشعل برای ظرفیت 600 تا 1000 کیلو وات (kw)


سبد خرید