تلفن: ۸- ۴۵۸۳۶۰۴۷ -۰۳۱      فکــس:۴۵۸۳۶۱۴۸ -۰۳۱

مشعل کوره مدل HVGB1500


مشعل HVGB1500 از جمله مشعل های صنعتی گازسوز شرکت ژوپن گاز است که در کوره های ذوب آلومینیوم، پیش گرم های عمودی و افقی، کوره های دوار و کوره های عملیات حرارتی کاربرد دارد. ظرفیت حرارتی این مشعل 1500 کیلو وات (kw) می باشد.

کاتالوگ

نوع مشعلمدل مشعلظرفیت حرارتی (kw)موارد کاربرد
صنعتی High Velocity، گازسوزHVGB15001500کوره های ذوب آلومینیوم

پیش گرم های عمودی و افقی

کوره های دوار

کوره های عملیات حرارتی


سبد خرید